Poděkování Domov seniorů Vysocany

Poděkování firmě Resultatum s.r.o. za dárečky